Dawne Zawiercie w fotografiach i opowiadaniach

Stefan Stefański

Początki budownictwa mieszkaniowego w Zawierciu

Strona główna » Muzeum » Miejska Izba Muzealna » Początki budownictwa mieszkaniowego w Zawierciu


1878 r. - w czerwcu i lipcu zarząd TAZ Zawiercie podjął rozmowy w sprawie nabycia gruntów pod budownictwo mieszkaniowe.
1879 r. - Zarząd TAZ nabył nieruchomości za 8700 rubli od bankiera Zygmunta Pringsheima na podstawie aktu notarialnego z dnia 23 lipca spisanego 4 sierpnia przez notariusza Józefa Zborowskirgo w Częstochowie.W pierwszej fazie budowy wytyczono trzy równoległe aleje: Pierwsza Aleja (Fabryczna), Druga Aleja (Konopacka), Trzecia Aleja (F. Szymańskiego). Osiedle powstało na terenie znajdującym się na wschód od fabryki, lini kolejowej i lasów - dóbr Poręby Mrzygłodzkiej. Na północy graniczyło z dobrami prywatnymi Kromołów, od południa i zachodu oddzielone było podmokłymi terenami rozlewiska Warty od obszaru Zawiercie Małe.

1880 r. - przystąpiono do budowy domów mieszkalnych dla urzędników i robotników. 1 sierpnia 1898 r. na posiedzeniu Zarządu postanowiono, że budowa domów mieszkalnych na nowo zakupionych gruntach ma nastąpić z rozdziałem na regularne ulice i place wg planów zatwierdzonych przez zarząd z pozostawieniem przy każdym domu przestrzeni na podwórko lub zabudowania gospodarcze. W ten sposób zapoczątkowano budowę osiedla robotniczego TAZ.

1894 r. - wybudowano 53 domy murowane i 14 drewnianych. Do 1897 r. wybudowano 3 domy murowane i 2 drewniane. W latach 1908-1910 wybudowano domy położone we wschodniej części osiedla koło Domu Ludowego. Osiedle Taz posiadało obok domów mieszkalnych inne budynki funkcjonalne, m.in. willę dyrektora TAZ z ogrodem, domkiem ogrodnika, oranżerią, stajnią, wozownią i garażem; dom lekarza z gabinetem przyjęć, ochronkę (przedszkole), Resursę, piekarnię, pralnię, pokoje gościnne, szpital.

1906 r. - przystąpiono do budowy szkoły, łaźni i Domu Ludowego. W osiedlu znajdowały się dwa kościoły: kościół św. Ap. Piotra i Pawła (1903 r) i kościół ewangelicko -augsburski. Starania o wybudowanie kościoła ewangelicko-augsburskiego rozpoczęto 17 października 1888 r. Grunt o pow. 50 prętów kwadratowych (ok. 2000 metrów) podarował Fryderyk Munch w 1982 r. przy ul. Łośnickiej. Dnia 29 października 1899 r. gmina ewangelicka w Zawierciu obchodziła uroczystość oddania do użytku tej świątyni

W celu zintegrowania kadry pracowniczej z konkretną firmą właściciele przedsiębiorstw przemysłowych budowali mieszkania. W ten sposób w Zawierciu rozwinęło się budownictwo patronalne - familijne. Taką formę budownictwa prowadziły: Towarzystwo Akcyjne Zawierciem Towarzystwo Akcyjne Reich i Ska oraz częściowo Towarzystwo Sosnowieckich Fabryk Rur i Żelaza - firma Huldczyński

|   Do góry   |   Strona główna   |

Centrum Inicjatyw Lokalnychwww.cil.org.pl

Newsletter

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe