Dawne Zawiercie w fotografiach i opowiadaniach

Stefan Stefański

Ulice Zawiercia wczoraj i dziś

Strona główna » Galeria » Ulice Zawiercia wczoraj i dziś

Zawiercie, które jako miasto powstało w roku 1915 z połączenia dwóch robotniczych osad przez prawie 95 lat swojego istnienia zmieniało się nieustannie. Teraz dzięki uprzejmości pani Barbary Francik, która udostępniła zdjęcia ukazujące ulice i budynki dawnego Zawiercia można zaobserwować te zmiany. W poniższej galerii widać więc jak pokryte błotem ulice naszego miasta, które przemierzają konne furmanki zamieniają się w pokrytą asfaltem jezdnie po której mkną kilkunasto tonowe ciężarówki. Widać niepozorne dziś budynki niegdyś będące symbolem nazistowskiej okupacji. Na koniec dostrzec można, iż niektóre z przedstawionych budynków zmieniły swoje oblicze, inne zaś całkowicie zniknęły z planu miasta.   

Na przedstawionych zdjęciach, pochodzących przeważnie z czasów okupacji niemieckiej widać w większości obiekty znajdujące się przy dzisiejszej ul. Powstańców Śląskich. Niegdyś była ona częścią obecnej ul. Ignacego Paderewskiego, z której została wydzielona w roku 1977. Za czasów okupacji ulicę Paderewskiego przemianowano na Hermann Goering Strasse. Wraz z ulicami Słowackiego, Pomorską, Chmielną  oraz 3 Maja (przemianowaną na Adolf Hitler Strasse) stanowiła swego rodzaju dzielnicę niemiecką. Znajdowały się tam placówki administracyjne, sądownicze i policyjne oraz siedziby takich organizacji jak NSDAP oraz Hitlerjugend.

Pod koniec marca 1941 roku Zawierciu nadano niemiecką nazwę Warthenau. W maju tego samego roku na polecenie ówczesnego burmistrza W. Fricka w obrębie ulic Nowy rynek, Aptecznej, Widok, Marszałkowskiej, Ciemnej, Ciasnej, Stary Rynek i Górnośląskiej utworzono getto. W Czerwcu roku 1942 rozpoczęły się pierwsze wywózki ludności żydowskiej do obozów zagłady, które kontynuowane były, aż do likwidacji getta w roku 1943.

Zawiercie zostało wyzwolone spod okupacji niemieckiej przez Armie Czerwoną 20 Stycznia 1945 roku. Wraz z ustanowieniem nowej, komunistycznej władzy po raz kolejny zmieniono nazwy niektórych ulic. Hermann Goering Strasse Przemianowano na ul. Armii Czerwonej, a noszącą podczas okupacji imię Adolfa Hitlera ul. 3 Maja nazwano ku czci innego krwawego dyktatora ulicą Józefa Stalina.

Dziś zarówno ulica 3-maja jak i Paderewskiego (bez odłączonej od niej ul. Powstańców Śląskich) powróciły do swych dawnych nazw. Jednak te z czasów okupacji oraz rządów komunistycznych pozostaną częścią ich historii, a także przemian zarówno tych wielkich jak i tych nieznacznych które dokonały się w naszym mieście. Dzięki poniższej galerii można zobaczyć, chociaż w niewielkim stopniu jak zmieniało się obliczę naszego miasta.

opracował Adam Bieńkowski


Bank przy Herman Goering StrasseObecnie sklep spożywczy przy ulicy Powstańców ŚląskichObecnie sklep spożywczy przy ulicy Powstańców ŚląskichSiedziba NSDAP przy Hermann Goering StrasseTen sam budynek przy obecnej ulicy Powstańców ŚląskichTen sam budynek przy obecnej ulicy Powstańców ŚląskichKamienica przy Herman Goering Strasse  Obecnie siedziba poczty przy ulicy Powstańców Śląskich Obecnie siedziba poczty przy ulicy Powstańców Śląskich Kamienica przy Hermann Goering strasseTen sam budynek przy obecnej ulicy Powstańców ŚląskichTen sam budynek przy obecnej ulicy Powstańców ŚląskichKamienica przy Hermann Goering Strasse Obecnie sklep przy ulicy Powstańców ŚląskichObecnie sklep przy ulicy Powstańców ŚląskichDworek przy ulicy Ignacego Paderewskiego Budynek już nie istniejący, obecnie w tym miejscu znajduje się skwer przy ulicy Powstańców ŚląskichBudynek już nie istniejący, obecnie w tym miejscu znajduje się skwer przy ulicy Powstańców ŚląskichKamienica przy  Adolf Hitler strasseObecnie siedziba SKOK-u przy ulicy 3-go Maja Obecnie siedziba SKOK-u przy ulicy 3-go Maja Dom przy ulicy Józefa PiłsudskiegoObecnie sklep spożywczy przy ulicy Józefa Piłsudskiego Obecnie sklep spożywczy przy ulicy Józefa Piłsudskiego
Bank przy Herman Goering Strasse
Bank przy Herman Goering Strasse
Oceń/Dodaj komentarz
Obecnie sklep spożywczy przy ulicy Powstańców Śląskich
Obecnie sklep spożywczy przy ulicy Powstańców Śląskich
Oceń/Dodaj komentarz
Obecnie sklep spożywczy przy ulicy Powstańców Śląskich
Obecnie sklep spożywczy przy ulicy Powstańców Śląskich
Oceń/Dodaj komentarz
Siedziba NSDAP przy Hermann Goering Strasse
Siedziba NSDAP przy Hermann Goering Strasse
Oceń/Dodaj komentarz
Ten sam budynek przy obecnej ulicy Powstańców Śląskich
Ten sam budynek przy obecnej ulicy Powstańców Śląskich
Oceń/Dodaj komentarz
Ten sam budynek przy obecnej ulicy Powstańców Śląskich
Ten sam budynek przy obecnej ulicy Powstańców Śląskich
Oceń/Dodaj komentarz
Kamienica przy Herman Goering Strasse
Kamienica przy Herman Goering Strasse
Oceń/Dodaj komentarz
Obecnie siedziba poczty przy ulicy Powstańców Śląskich
Obecnie siedziba poczty przy ulicy Powstańców Śląskich
Oceń/Dodaj komentarz
Obecnie siedziba poczty przy ulicy Powstańców Śląskich
Obecnie siedziba poczty przy ulicy Powstańców Śląskich
Oceń/Dodaj komentarz
Kamienica przy Hermann Goering strasse
Kamienica przy Hermann Goering strasse
Oceń/Dodaj komentarz
Ten sam budynek przy obecnej ulicy Powstańców Śląskich
Ten sam budynek przy obecnej ulicy Powstańców Śląskich
Oceń/Dodaj komentarz
Ten sam budynek przy obecnej ulicy Powstańców Śląskich
Ten sam budynek przy obecnej ulicy Powstańców Śląskich
Oceń/Dodaj komentarz

1 | 2

|   Do góry   |   Strona główna   |

Centrum Inicjatyw Lokalnychwww.cil.org.pl

Newsletter

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe