Dawne Zawiercie w fotografiach i opowiadaniach

Stefan Stefaski

Historia I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego

Strona główna » Historia » Historia I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego

Budynek szkoły w latach przedwojennychPoczątki szkoły sięgają lat 30 XX w. 1 września 1933 r. otworzono pierwszy oddział 4 klasowego Państwowego Gimnazjum Koedukacyjnego przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim Żeńskim im. A. Osuchowskiego w Zawierciu. Pierwszym dyrektorem została Henryka Jakliczowa, pełniąca swą funkcję do 1939 r. Gimnazjum miało swoją siedzibę w budynku Gimnazjum nr 2. 11 listopada 1934 szkołę przeniesiono do nowego budynku przy ulicy Parkowej. Początkowo Gimnazjum dzieliło budynek szkolny z Seminarium Nauczycielskim, ale już od 1936 r. nastąpiła całkowita likwidacja Seminarium, a budynek szkolny wraz z wyposażeniem przejęło Gimnazjum. Pierwsi absolwenci opuścili mury szkolne w 1937 r. po zdaniu "małej matury". W roku 1937 decyzją władz oświatowych otwarto 2 letnie Państwowe Liceum Koedukacyjne. 

ks. WajzlerW okresie II wojny światowej budynek szkoły przejął okupant. Zorganizowano w nim gimnazjum dla młodzieży pochodzenia niemieckiego. Szkoły polskie zamknięto, a wielu profesorów i wychowanków szkoły dotknęły represje. Zamordowani zostali min. ks. Bolesław Wajzler, Urszula Leszczyńska. 

Po wyzwoleniu, jeszcze w marcu 1945 roku rozpoczęto orgaNowy budynek szkołynizację szkoły. Początkowo nauczanie odbywało się w baraku przy ul. Hanki Sawickiej (dzisiejsza Hulczyńskiego). Pierwszym powojennym dyrektorem mianowany został Antoni Bieżanek. W 1947 r. zastąpiony został na krótko przez Marię Gałyńską. Po jej rezygnacji 1 września 1948 r. funkcję dyrektora szkoły powierzono Stanisławowi Ignacemu Rączce. Dyrektor stanął na czele połączonych szkół: Gimnazjum i Liceum oraz Szkoły Podstawowej nr 2. Szkoła miała siedzibę przy ul. Niedziałkowskiego. W 1950 r. dyrektorem został Stefan Kluz i pełnił tę funkcję aż przez 25 lat. W 1951 r. szkołę przeniesiono do nowego budynku przy ul. Wojska Polskiego. W roku szkolnym 1958/59 odłączono od liceum szkołę podstawową i zmieniono nazwę szkoły na I Liceum Ogólnokształcące. 15 listopada 1958 odbyło się nadanie szkole imienia Stefana Żeromskiego. 

P. GrzybNastępcą dyrektora S. Kluza w 1975 r. został Piotr Grzyb. Pod jego kierownictwem uruchomiono stołówkę, ukończono nadbudowę trzeciego piętra, oddano do użytku 3 nowe pracownie przedmiotowe. W 1978 r. powołano Zespół Szkół Ogólnokształcących, w którego skład wchodziło I LO i Liceum dla Pracujących. W  latach 1991- 96 dyrektorem I LO został Krystian Łojewski, a po ukończeniu czteroletniej kadencji zastąpił go Lech Młodziński pełniący swą funkcję do dziś.

 

 

Opr. Paweł Abucki

Żródło:J. Abramski, G. Zawała, B. Bańska "Oświata" w: "Monografia Zawiercia", Z. Jagodziński (red.), Zawiercie 2003.

 

 

|   Do góry   |   Strona główna   |

Centrum Inicjatyw Lokalnychwww.cil.org.pl

Newsletter

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe