Dawne Zawiercie w fotografiach i opowiadaniach

Stefan Stefański

Historia SP nr 9

Strona główna » Historia SP nr 9

Za dzień powstania szkoły należy uznać 26 VII 1959r kiedy to odbyło się uroczyste podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego. Szkoła rozpoczęła swoją działalność 14 II 1961r. Dyrektorami Szkoły byli: Zygmunt Hilgertner (1959 –1961), Władysław Miernik (1961 – 1966), Henryk Dusza (1966 – 1976), mgr Zenobiusz Otręba (1976 – 2001) od 1IX 2001r funkcję tą pełni mgr Barbara Hoffmann. Szkole tej towarzyszyły różne koleje losu. Raz szkoła użyczała swoich murów nauczycielom i uczniom innych szkół innym razem SP9 musiała korzystać z gościnności innych szkół. Od marca1963r do czerwca 1964 w SP9 uczyły się dzieci remontowanej i rozbudowywanej wówczas SP nr 5. Od listopada 1963 do września 1965 z budynku korzystali uczniowie uczącej się na drugą zmianę, Szkoły Zasadniczej dla Pracujących. Do roku szkolnego 1967/1968 w szkole działała również Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Zawierciu. Szkoła przeżywała też swoje trudne chwile kiedy to okazało się że zbyt ciężki dach w stosunku do konstrukcji budynku szkoły zmusił ją do gruntownej przebudowy i zamknięcia. Był to okres bardzo wyczerpujący dla Dyrektora p. Duszy oraz uczniów i nauczycieli którzy korzystali z gościnności SP nr 2, SP nr 8 i SP nr 6. Trwało to od marca1969 do kwietnia 1970. Można powiedzieć, że rok i tylko rok gdyż był to okres tzw. czynów społecznych, więc rodzice i zakłady pracy pomagały w remoncie. To znacznie skróciło niedogodności jakie wówczas przeżywali bo pierwotnie remont był planowany do września1970r. Za te osiągnięcia szkoła otrzymała dyplom uznania nadany przez Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu. Przy tej okazji w ramach czynu powstały później dwa boiska szkolne, bieżnia i skocznia a klasopracownie zostały wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne. 5 XI.1965rodbyła się uroczystość nadania szkole imienia Marii Dąbrowskiej. Doniosłym wydarzeniem w życiu szkoły była również uroczystość nadania 7 V 1988r, ufundowanego przez Komitet Rodzicielski sztandaru. Wyż demograficzny i powstające w latach 80-tych osiedle bloków spółdzielni mieszkaniowej „Hutnik” oraz ciągła rozbudowa domów w dzielnicy Zuzanka spowodował, że szkoła zrobiła się bardzo ciasna. Powstały wówczas Komitet Rozbudowy Szkoły doprowadził do wybudowania w latach 1988-1992 nowego skrzydła szkoły. Szkoła dwukrotnie przechodziła swój wyż demograficzny wówczas liczyła ponad 1000 dzieci. Były to lata 1967-1971oraz lata 1990-2000 (w r. szk 1997/98 było1280 uczniów) Najwięcej oddziałów klasowych było w latach1996-98 -44 klasy. Dzieci uczyły się wówczas na 3 zmiany. Najliczniejsza Kadra pedagogiczna była w r. 1998-99 i liczyła 67 osób. W szkole zawsze prężnie działały kółka przedmiotowe oraz liczne organizacje, takie jak: ZHP, TPPR, LOP, PCK, LOK, SFBiJ, samorządy klasowe oraz Rada Młodzieżowa. To właśnie w tej szkole przez 50 lat swej działalności zaszczepiono wielu dzieciom fachową wiedzę i umiejętności. Świadczą o tym liczne osiągnięcia dzieci w różnorodnych konkursach i zawodach.

Szczegóły z historii oraz współczesnej działalności szkoły możemy odnaleźć w monografii szkoły wydanej z okazji 50-lecia jej istnienia.

Tekst J.S.Gębka. Foto: kroniki SP9
Budowa szkołyAkt erekcyjny 26.07.1959 r.Akt erekcyjny 26.07.1959 r.Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnegoUroczystość wmurowania aktu erekcyjnego 26.VII.1959rOtwarcie szkoły 14.II.1961rWystępy dzieciMaria Dąbrowska od 5.XI.1965r patronką szkoły.Zaproszeni gościeMłodzież w trakcie uroczystościWycieczka uczniów do SmoleniaWycieczka uczniów do SmoleniaRemont budynku szkołyZrywanie dachuWspółzawodnictwo drużyn.Nowoczesne pracownie fizykiLekcja biologiiLekcja geografiiLekcja chemiiHarcerskie lato czyli ZAMONIT 75Zamonit 75Świetlica szkolnaBiblioteka szkolna
Budowa szkoły
Budowa szkoły
Oceń/Dodaj komentarz
Akt erekcyjny 26.07.1959 r.
Akt erekcyjny 26.07.1959 r.
Oceń/Dodaj komentarz
Akt erekcyjny 26.07.1959 r.
Akt erekcyjny 26.07.1959 r.
Oceń/Dodaj komentarz
Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego
Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego
Oceń/Dodaj komentarz
Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego 26.VII.1959r
Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego 26.VII.1959r
Oceń/Dodaj komentarz
Otwarcie szkoły 14.II.1961r
Otwarcie szkoły 14.II.1961r
Oceń/Dodaj komentarz
Występy dzieci
Występy dzieci
Oceń/Dodaj komentarz
Maria Dąbrowska od 5.XI.1965r patronką szkoły.
Maria Dąbrowska od 5.XI.1965r patronką szkoły.
Oceń/Dodaj komentarz
Zaproszeni goście
Zaproszeni goście
Oceń/Dodaj komentarz
Młodzież w trakcie uroczystości
Młodzież w trakcie uroczystości
Oceń/Dodaj komentarz
Wycieczka uczniów do Smolenia
Wycieczka uczniów do Smolenia
Oceń/Dodaj komentarz

1 | 2 | 3

|   Do góry   |   Strona główna   |

Centrum Inicjatyw Lokalnychwww.cil.org.pl

Newsletter

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe