Dawne Zawiercie w fotografiach i opowiadaniach

Stefan Stefański

Lista ofiar zbrodni katyńskiej związanych z Zawierciem i przedwojennym powiatem zawierciańskim. Osoby zamordowane w Katyniu, Charkowie i Miednoje.

Strona główna » Historia » Lista ofiar zbrodni katyńskiej związanych z Zawierciem i przedwoj...

Lista ofiar zbrodni katyńskiej związanych z Zawierciem i przedwojennym powiatem zawierciańskim. Osoby zamordowane w Katyniu, Charkowie i Miednoje.

1. Kpt. Teodor DRABAREK, ur.1892-12-15 Przedecz,dr med., ordynator oddziału szpitala miejskiego w Zawierciu, radny w latach 1934-1939, 504 szp. pol. zm. 1940, Charków.
2. Mjr Rudolf GEYER, ur.1897-10-21 Ostrów,d-ca baonu ON Zawiercie, zm. 1940, Charków.
3. Ppor. Wacław HIRSZBERG, ur.1910-12-04 Zawiercie, przod. SW, 25 pp, zm. 1940, Charków
4. Ppor. Adolf MAMELOK, ur.1909-04-21 Zawiercie, lekarz med., 13 pp, zm. 1940, Charków.
5. Por. sap. Stefan MILIŃSKI ur. 13.02.1910 r Włodowice, urzędnik, kier fmy „Auto-Opona”
zm 1940 r. Charków.
6. Mjr Stanisław TARGOWSKI, ur.1893-04-27 Zawiercie, wojsk. zakład zaop. inż., zm. 1940, Charków
7. Ppor. Marian Antoni BELICZYŃSKI, ur.1902-06-23 Michałówka pow. grójecki, urzędnik, 75 pp, zm. 1940, Katyń
8. Ppor. Stanisław BIEŃKOWSKI, ur.1902-04-13 Zawiercie, nauczyciel, 75 pp, zm. 1940, Katyń
9. Ppor. Aleksander CZEKAJ, ur.1910-12-05 Zawiercie, ekonomista, 69 pp, zm. 1940, Katyń
10. Ppor. Jan GUBAŁA, ur. 1907-06-09 Sosnowiec, nauczyciel w Zawierciu, 74 pp, zm. 1940, Katyń
11. Mjr Dawid JURKOWICZ ur. 19 IV 1885 Haverstraw w USA , lekarz w Wysokiej i Zawierciu, zm. 1940 r. Katyń.
12. Ppor. Franciszek KAWCZAK, ur. 1905-06-15 Osiek woj. krakowskie, nauczyciel w Zawierciu, 4 psp, zm. 1940, Katyń
13. Por. Franciszek KOCELA, ur.1908-05-21 Zawiercie, nauczyciel, 16 pp, zm. 1940, Katyń
14. Por Stefan KUCZYŃSKI ur. 3-07-1899 r w Krakowie, kier biura zarządy Towarzystwa Akcyjnego” Zawiercie” w Warszawie, zm 1940 r. w Katyniu
15. Ppor Henryk NOSZCZYK ur.6-07-1896 Żarki, adiunkt kliniki UW , zm. 1940 r Katyń
16. Ppor Władysław PITEK ur. 15-08-1898 r w Sosnowcu, nauczyciel szkoły powszechnej w Niegowej, zm. 1940 r. Katyń
17. Chor. Edward PTASZYŃSKI, ur.1895-01-01 Zawiercie,23 pp, zm. 1940, Katyń
18. Ppor. . Eustachy SERKES ur. 1901 Lwów ,nauczyciel w Zawierciu, zm. 1940 r. Katyń
19. Ppor. Antoni SULARZ, ur.1901-10-23 Stara Huta pow. będziński, nauczyciel w Kromołowie, 27 pp, zm. 1940,Katyń
20. Por. Stanisław TUORA, ur. 1903-10-31 Zawiercie, lekarz, 5 szp. okr., zm. 1940, Katyń
21. Por. Feliks WCISŁO, ur. 1902-01-03 Kromołów pow. będziński,urzędnik, 6 baon sap., zm. 1940, Katyń
22. Kpt. Bolesław WIZOR ur. 18-03-1905 r w Chruszczobrodzie,wiceprokurat. wojsk, zm 1940 r. Katyń
23. Ppor. Eugeniusz WOŹNIAK ur.2-05-1913 r w Wadowicach, nauczyciel w Żelisławicach ( Siewierz) zm. 1940 r Katyń
24. Ppor. Zygmunt Woźniak ur.4-11-1905 r w Brzostku, nauczyciel w Żarkach, zm 1940 r. Katyń
25. St. post. Julian Adam ADAMCZYK, ur. 1894 Lubień, PP Zawiercie 1937 r., zm. 1940, Miednoje
26. Post. Marian BINKIEWICZ, ur. 1910-06-11 Zawiercie, PP, zm. 1940, Miednoje
27. St. przod. Aleksander CHWALBIŃSKI, ur. 1890-08-19 Zawiercie,
PP, zm. 1940, Miednoje

28. St. post. Józef CERAJEWSKI, ur. 1901-03-13 Sędziny,PP, zm. 1940, Miednoje.
29. Post. Marian Andrzej CZARNECKI, ur. 1906 Zawiercie,PP Zawiercie 1939 r., zm. 1940, Miednoje
30. St. post. Bronisław DOMAGAŁA, ur. 1909-10 Zawiercie, PP, zm. 1940, Miednoje
31. St. post. Jan DZIĘBOR, ur.1899-12-13 Zawiercie, PP, zm. 1940, Miednoje
32. Przod. Dominik DUDEK ur w 1913 r w Włodowicach, w 1939 PP Koziegłowy, zm. 1940 r Koziegłowy
33. Przod Marek DUDEK ur. 17-03-1899 r. w Jeziorowcach. W PP Zawiercie do 1930r. , z. 1940 r Miednoje
34. St. przod. Zygmunt Jan FIJOŁEK, ur. 1899-06-14 Zawiercie, PP, zm. 1940, Miednoje
35. Przod. Wacław GORGOŃ, ur. 1899-09 Sosnowiec, PP, zm. 1940, Miednoje
36. Post Józef GOSIŃSKI ur. W 1899 r. Parzęczew, PP Zawiercie w 1939 r., zm. 1940 r. Miednoje
37. St. post. Józef GRZEBIELUCH ur. 14-03-1890 r Ogrodzieniec, PP pow. Będziński, zm. 1940 r. Miednoje
38. Post. Ignacy GZIEŁO, ur.1891-10-13 Kromołów, PP, zm. 1940, Miednoje
39. Józef HYLA, ur, 23-01-1901 Myszków i tam zamieszkały, we wrześniu 19839 r w żandarmerii wojskowej,z.1940r. Miednoje
40. Post. Stanisław IŁCZYK, ur. 1907 Zawiercie, PP w Warszawie, zm. 1940, Miednoje.
41. Post. Antoni Janoska ur. 19.01.1905 r. Nowa Wieś koło Żarek, PP Klimontów, zm. 4-5.04.1940 r. Twer, Miednoje, od 2007 r. aspirant PP,
42. Przod. Stanisław JANOSKA, ur. 1896-10-13 Włodowice, PP( Zawiercie 1939), zm. 1940, Miednoje
43. St. przod. Antoni KĘDZIOR, ur. 1894-12-14, nieznane, PP( Zawiercie 1935) , zm. 1940, Miednoje
44. Przod. Walenty KISLINGER ur. 05-02-1893 r Zawiercie, pełnił służbę na kresach wschodnich, zm 1940r. Miednoje
45. Post. Jan KOWALCZYK, ur. 1908-05-25 Zawiercie,PP Pruszków, zm. 1940, Miednoje
46. Przod . Wit KOPEĆ ur.18-05-1902 r. Kidów, służył w policji na kresach wschodnich, zm. 1940 r. Miednoje
47. St straż więzien. Jan KOZŁOWSKI ur. 11-08-1904 r Zawiercie. Pracował w Sieradzu, zm 1940 r. Miednoje
48. Post. Roman KRUPA, ur. 1909-01-10 Zawiercie, PP Irządze 1939 r., zm. 1940, Miednoje
49. St. post. Emil KURPIELA, ur. 1890-09-01 Kromołów, PWŚl., zm. 1940, Miednoje
50. Przod. Marian KURSA, ur. w 1896 r, od 1936 r PP Koziegłowy, zm. 1940 r. Miednoje
51. Przod. Józef LEDECKI, ur. 1901-02-21 Zawiercie, PP, zm. 1940, Miednoje
52. Przod. Wincenty LIPKA ur. w 1898 r. w Ogrodzieńcu, PP Częstochowa. Z. 1940 r. Miednoje
53. St. post. Jan NOWAK ur. 20-07-1899 Udorze, pełnił służbę w Zawierciu i Irządzach. Zm. 1940 r. Miednoje
54. Post. Ryszard MASŁOWSKI, ur.1909-04-03 Wilno,PP, zm. 1940, Miednoje
55. St. post. Józef MARSZAŁEK, ur.1905-03-17 Zawiercie,PP, zm. 1940, Miednoje
56. Post. Bronisław MILEJSKI, ur.1911-08-21, Siadcza, PP Zawiercie ok. 1933 r, zm. 1940, Miednoje
57. Post. Michał MORAWIEC, ur.1902-05-26 Zawiercie, PWŚl., zm. 1940, Miednoje
58. St. post. Pałka Stanisław ur. w 1902 r. Zawiercie, zm.1940 Miednoje
59. St. Post Stanisław NOCOŃ ur 18-04-1892 w Łobzowie , w 1939 r. post w Ogrodzieńcu, z. 1940 r. Miednoje
60. Post. Julian PARDELA, ur.1909-09-13 Zawiercie, PP, zm. 1940, Miednoje
61. Przod. Leon Lucjan PLUTECKI, ur.1897-11-01 Szczodrkowice, PP Zawiercie(1928r), zm. 1940, Miednoje
62. St. post. Leon SARNIAK, ur.1903 Zawiercie, PP, zm. 1940, Miednoje
63. Post. Jan SKWAREK, ur.1902-03-27 Zawiercie, PP, zm. 1940, Miednoje
64. Przod. Roman STOLARSKI, ur.1898-12-27 Zawiercie, PP, zm. 1940, Miednoje
65. Przod . Jan SUCHAN ur. 27-11-1904 r. Częstochowa, pełnił służbę w pow zawierciańskim -Żarki, zm 1940.r Miednoje
66. St. post. Jan SZYDŁO, ur.1889-10-20 Ożarów, PP Zawiercie i Niegowa, zm. 1940, Miednoje
67. Post. Edward Franciszek WALCZAK, ur.1911-10-04 Zawiercie, PP, zm. 1940, Miednoje
68. Post. Józef WÓJCICKI, ur.1901, Zawiercie, PP, zm. 1940, Miednoje
69. Post. Lucjan ZAJDEL ur. W 1907 r. w Zawierciu. Pełnił służbę w woj. Wołyńskim z. 1940 r Miednoje
70. Przod. Adolf ZYGMAŃSKI, ur. 1896-02-10 Kromołów, SW, zm. 1940, Miednoje
71. Ppor. Jerzy Jan BURDZIŃSKI, ur.1910-06-11 Poręba pow. zawierciański,
nauczyciel, 45 pp, zm. 1940, Katyń

Listę sporządził Zdzisław Kluźniak

 


Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu, fot. wikipedia

|   Do góry   |   Strona główna   |

Centrum Inicjatyw Lokalnychwww.cil.org.pl

Newsletter

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe